Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Vodeni ogledi po razstavi Mladi smo in živi: 100 let šole za arhitekturo v Ljubljani
Nazaj v galerijo.