Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Tehniški dan Muzeja pošte in telekomunikacij na da
Nazaj v galerijo.