Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Dr.David Petelin: Živeti v socialistični Ljubljani
Nazaj v galerijo.