Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Dan odprtih vrat Predsedniške palače
Nazaj v galerijo.