Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Big Band RTV Slovenija in Matija Dedić, klavir
Nazaj v galerijo.