Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Drinovec in Potočnik: Mislec, moduli in algoritmi
Nazaj v galerijo.