Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Odprtje DPT v Zavodu Vitica
Nazaj v galerijo.