Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

LEGO delavnica - robotika za otroke
Nazaj v galerijo.