Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

SLO-blues - slovenske ljudske v blues preobleki (koncert)
Nazaj v galerijo.