Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Odprtje Demenci prijazne točke
Nazaj v galerijo.