Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Odprta konferenca IFIP WG 2018 o sistemih za podporo pri odločanju
Nazaj v galerijo.