Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Edvard Lorencon - 90 let, obisk grobov pilotov
Nazaj v galerijo.