Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Odprtje razstave Trgi in mesta ob štajersko-hrvaški meji
Nazaj v galerijo.