Dodajte fotografije

Objavite fotografije, ki ste jih posneli na dogodku, ki ste ga obiskali.

Stekleno jabolko - Prvi slovensko-romski muzikal!
Nazaj v galerijo.