Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Trebnje, v sklopu katerega že dobro desetletje deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, v kateri je urejena stalna zbirka del likovnih samorastnikov - naivcev, je bila ustanovljena leta 1971 in ima vsako leto obsežnejšo zbirko. Nastala je kot rezultat dejavnosti Tabora likovnih samorastnikov, ki je bil prvič organiziran leta 1968. Pri teh srečanjih je šlo v začetku za desetdnevna ter kasneje za sedemdnevna druženja umetnikov z namenom srečati se z drugimi umetniki, se pogovoriti o problemih ustvarjanja, izmenjati izkušnje ter ne nazadnje ustvarjati. V zgodovini Galerije likovnih samorastnikov Trebnje so imeli pomembno vlogo tudi saloni, ki so kmalu prerasli okvire jugoslovanskih meja in postali mednarodni. Trebanjska zbirka se skuša uveljaviti tudi zunaj meja države, zato se udeležuje različnih mednarodnih prireditev in razstav. Danes se galerija ponaša z zbirko, ki obsega več kot 1200 umetniških del, slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo preko 300 umetnikov iz 40 držav, evropskih in držav ostalih celin sveta. Ob štiridesetem taboru likovnih samorastnikov je izšel tudi obširen katalog zbirke z naslovom Galerija likovnih samorastnikov Trebnje. Galerija ima stalno zbirko naivne umetnosti, poleg tega pa prireja tudi občasne razstave. Več o galeriji in njeni dejavnosti na spletni strani

  • 26 Torek
   Januar, 2021
  Še traja:
  Od pešpotnega časa do danes
  od 10.00 do 18.00
  Likovna razstava
  Od pešpotnega časa do danes
  Galerija likovnih samorastnikov Trebnje