Galerija Kapelica

Galerija Kapelica

  Galerija Kapelica se je v dvajsetih letih svojega obstoja vzpostavila kot eden najbolj relevantnih prostorov za predstavljanje sodobne umetnosti v Sloveniji, zaradi svoje umetniške brezkompromisnosti pa je Kapelica priznana tudi v tujini. Posebnost galerijskega programa so raziskovalni umetniški projekti, ki odkrivajo možnosti novih umetnostnih izrazov. Pri tem se umetniške prakse ne ozirajo na tradicionalne in že splošno sprejete norme, temveč umetnostne govorice postavljajo na novo. Galerija je poznana po inštalacijah in ambientih, po performansih in po projektih, ki niso čisto umetniški, pa vendar uporabljajo načine umetniškega nagovora. V galeriji si prizadevamo za oblikovanje diskurza sodobnih raziskovalnih umetniških praks, ki je potreben za poglobljeno razumevanje umetnosti, ki si za svoj predmet jemlje sodobnost v njenih najbolj radikalnih razsežnostih. Ob teoretskih analizah in kritiških refleksijah organiziramo umetniške dogodke, ki se postavljajo ob bok slovenskim in tujim zgodovinskim umetniškim gibanjem ter s tem stremimo k aktivnemu zgodovinjenju sodobne raziskovalne umetnosti. Poslanstvo Kapelice - omogočati ljudem iz različnih družbenih okolij sodelovanje in povezovanje za raziskovanje in eksperimentiranje z novimi paradigmami in omejitvami v umetnosti; - spremljati in soustvarjati razvoj umetnosti; - biti prostor vitalnih idejnih interakcij med umetniki, eksperti in občinstvom; - opozarjati na izročila in poslanstva umetniških avantgard; - vzpostavljati zavest o kritičnem razvoju družbe in družbenih praks bodočnosti; - spodbujati, informirati, izobraževati in presenečati. Kje smo Galerija Kapelica je locirana v strogem mestnem središču na Kersnikovi ulici 4 v Ljubljani. Vhod v galerijo je iz visokega pritličja, kar pomeni, da galerija nima neposrednega vpogleda z ulice. Dostopnost za obiskovalce na vozičkih je urejena z dvigalom za vozičke. Vstopnina Galerijski program je večinsko financiran iz javnih proračunskih sredstev, zato v galeriji Kapelica vodimo politiko brezplačnega dostopa do umetniških stroritev. To pomeni, da je, razen v zelo redkih izjemah, vstop v galerijo brezplačen. Povezave.

  • 12 Ponedeljek
   April, 2021
  Dogodki, ki trajajo več dni:
  Adriana Knouf: ‘Ksenološka prepletanja. 001b'
  od 10.00 do 16.00
  Instalacija
  Adriana Knouf: ‘Ksenološka prepletanja. 001b'
  Zavod Kersnikova, Likozarjeva 1, Ljubljana
  Moritz Simon Geist: ‘MR-808 Interactive’
  od 10.00 do 16.00
  Instalacija
  Moritz Simon Geist: ‘MR-808 Interactive’
  Galerija Kapelica, Likozarjeva 1, Ljubljana