Galerija 22

Galerija 22

    trgovina z umetninami, oblikovanje umetniških zbirk, likovno opremljanje prostorov, svetovanje, prirejanje razstav