FITNES ZVEZA SLOVENIJE

    POSLANSTVO FZS Razvijati, promovirati in usmerjati fitnes v vseh njegovih pojavnih oblikah na območju Slovenije in Evrope. Razvijati interes in pripadnost zdravemu in športnemu življenjskemu slogu za boljše zdravje tako s telesno vadbo kot s primerno prehrano. Razvijati in krepiti prijateljstvo, sodelovanje in povezovanje vseh dejavnikov in subjektov znotraj fitnes dejavnosti. V sodelovanju z raziskovalnimi institucijami in posameznimi vidnimi strokovnjaki vplivati z različnimi fitnes aktivnostmi na izboljšanje zdravja celotne populacije. Spremljati razvoj v svetu in posredovati novosti v slovenski prostor. Širiti informacije, ki zadevajo telesno in športno kulturo, prehrano, aerobno vadbo (kardio-respiratorni fitnes), vadbo na trenažerjih, z utežmi in drugimi sredstvi nadobremenitve ter splošnega dobrega počutja (wellness), med člane Zveze, strokovne kadre in druge organizacije ter posameznike. Organizirati usposabljanja strokovnih kadrov. Organizirati licenčne seminarje kot obliko distribucije novosti, ki predstavljajo napredek ne samo v znanju kadrov ampak tudi v osveščanju vseh ljudi. Organizirati tekmovanja, nastope in druge javne prireditve, ki promovirajo zdrav življenjski slog v okviru fitnes in drugih aktivnosti športnih in gibalnih dejavnosti. Oblikovati, usmerjati in nadzorovati vadbene programe za različne ciljne skupine in posameznike. Delovati kot uradni predstavnik fitnes aktivnosti v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez tako doma, v povezavi z drugimi organizacijami, kot v mednarodnem prostoru.