Evropska prestolnica mladih Maribor 2013

Evropska prestolnica mladih Maribor 2013

    Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 želi omogočiti mladim, da so redno informirani, da aktivno sodelujejo v družbi oz. v lokalni skupnosti in s tem sami soustvarjajo nove priložnosti za boljšo prihodnost. Projekt s seboj prinaša marsikatero pozitivno lastnost, med najpomembnejše vidike sodi izboljšanje stanja vsakdanjega življenja mladih, ne samo v času aktivnosti prestolnice temveč tudi kasneje.

    Program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 je v osnovi namenjen mladim, starostni skupini med 15. in 29. letom starosti, vendar si EPM Maribor 2013 prizadeva vključevati tako mlajše kot tudi starejše oz. poudarja pomen medgeneracijskega sodelovanja. Program je usmerjen na aktualno problematiko mladih. Večanje zaposljivosti in zaposlenosti, reševanje stanovanjske problematike, spodbujanje prostovoljstva, medkulturno povezovanje, aktivno udeležbo mladih, priznavanje neformalnega izobraževanja, krepitev strukturiranega dialoga, spodbujanje mobilnosti mladih, ekologije, kulturnega ustvarjanja in medgeneracijskega sodelovanja.