EPeKA

    Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje / Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise

    Umetnost, izobraževanje, mladina, socialno podjetništvo