EPeKA

  Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje / Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise

  Umetnost, izobraževanje, mladina, socialno podjetništvo

  • 21 Ponedeljek
   Januar, 2019
  Še traja:
  Jože Šubic: Take a Picture / Naredi sliko
  od 14.00 do 18.00
  Likovna razstava
  Jože Šubic: Take a Picture / Naredi sliko
  Galerija EPEKA, Koroška c. 8, Maribor