Društvo Ženska svetovalnica

Društvo Ženska svetovalnica

  Ženska svetovalnica je prostovoljna ženska organizacija, ki deluje na področju psiho-socialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja. Ženskam v stiski nudimo brezplačno svetovanje, zagovorništvo, informacije o pristojnostih javnih služb in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč.

  V Ženski svetovalnici:

  - nudimo prostor, kamor se ženske v stiski lahko obrnejo po pomoč;

  - dajemo podporo pri vaših lastnih odločitvah;

  - naše svetovanje temelji na specifičnih ženskih izkušnjah;

  - ženskam nudimo prostor, kjer se počutijo varno in lahko brez zadržkov govorijo o svojih težavah;

  - spodbujamo, podpiramo in nudimo pomoč pri organizaciji različnih oblik pomoči in samopomoči;

  - izdajamo letake, ki nudijo osnovne informacije o tem, kam se ženska lahko zateče in obrne po pomoč, ko se znajde v stiski;

  - z različnimi oblikami skupnostnega dela skušamo premostiti prepad med institucijami in žensko;

  - ženski omogočimo možnosti izbire;

  - rušimo stereotipe o ženskah tudi preko delovanja v medijih;

  - povezujemo se z drugimi skupinami in ustanovami, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko pri nas in v tujini.