Društvo za razvoj podeželja LAZ

Društvo za razvoj podeželja LAZ

    Društvo za razvoj podeželja LAZ smo leta 2003 ustanovili krajani Jablaniške doline, ki je bila nekoč, pred nastankom občine Šmartno pri Litiji, krajevna skupnost v občini Litija.
    Naše poslanstvo je ohranjanje naravne in kulturne dediščine, razvoj podeželja in turizma ter povezovanje na vseh ravneh.
    Organiziramo prireditve, skrbimo za pohodno pot "Po obronkih Jablaniške doline" in za edinstveno zbirko savskih prodnikov na Bregu pri Litiji, vodimo turiste po Jablaniški dolini, velik povdarek namenjamo vključevanju mladih. Domačine vspodbujamo pri razvoju turistične ponudbe na kmetijah, kot je učna pot Pastirci iz Zg. Jablnice v Jablaniški Potok, podeželski tabor v Gradišču pri Litiji, Geološka učna pot na Bregu pri Litiji itd.
    Smo soustanovitelji lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, po svojih močeh prispevamo k povečevanju prepoznavnosti destinacije Srce Slovenije. Vključujemo se v razvojne projekte, promocijske akcije.