Društvo za preventivno delo

Društvo za preventivno delo

    Društvo za preventivno delo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile z namenom medsebojnega informiranja, izmenjave izkušenj, izpopolnjevanja znanj ter delovanja na podrocju zašcite in krepitve duševnega zdravja, oziroma prevencije v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja. V okviru društva izvajamo preventivni projekt MLADINSKE DELAVNICE, ki so namenjene najstnikom in najstnicam v starosti od 13 - 15 let oz. učencem osmih in devetih razredov OŠ. S programom MLADINSKE DELAVNICE pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Mladostniki s programom pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Program izvajamo kontinuirano skozi celo šolsko leto po številnih osnovnih šolah po Sloveniji.