Društvo za permakulturo Slovenije

  Verjamemo, da ljudje lahko sobivamo med seboj in z naravo. Permakulturo vidimo kot način kako to doseči, zato se trudimo za širjenje, prepoznavnost in izobraževanje o permakulturi ter povezovanje različnih trajnostih iniciativ in projektov.
  Društvo za permakulturo Slovenije je ena izmed prvih permakulturnih organizacij v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1996. Glavna aktivnost skozi celotno delovanje društva je bila promocija permakulture skozi izobraževanje in povezovanje s sorodnimi posamezniki in organizacijami z namenom sodelovanja v različnih projektih.

  V okviru naših izobraževalnih aktivnosti redno organiziramo mednarodno priznan tečaj permakulturnega načrtovanja (Permaculture Design Course - PDC), poleg teh pa še različne delavnice in predavanja o permakulturi.  

  V zadnjih letih smo sodelovali oz. sodelujemo v mednarodnih projektih European Permaculture Teachers, Otroci v permakulturi (Children in Permaculture) in Mladi v permakulturi (Youth in Permaculture). Smo del Evropske permakulturne mreže (European Permaculture Network). V Sloveniji smo igrali ključno vlogo pri vzpostavitvi permakulturnega poligona Dole v Poljčanah in Študentskih skupnostnih vrtov v okviru Študentskega doma v Ljubljani.

  V statut smo zapisali:

  Permakultura je način s katerim ustvarjamo uravnotežena človekova okolja. Zagovarja sodelovanje z naravo, ne pa delovanje proti njej; prednost daje pozornemu opazovanju, ne pa dolgotrajnemu in nepremišljenemu izkoriščanju; upošteva ekosisteme v vseh njihovih razsežnostih in ne gleda samo na čimvečji možni pridelek; ekosistemom dopušča njim lasten razvoj. Permakultura je sonaravno urejanje okolja, tako da to hkrati zadovoljuje človekove potrebe in ohranja biološko raznovrstnost. Vključuje regenerativno in biološko kmetijstvo in omogoča t.i. uravnotežen razvoj ("sustainable developmet").

   

  • 24 Petek
   April, 2020