Društvo Taka Tuka

Društvo Taka Tuka

  V Društvu ustvarjalcev Taka Tuka si prizadevamo za oblikovanje in širjenje kreativnih pristopov v vzgoji in izobraževanju. Pri tem se zavzemamo predvsem za spodbujanje  razvoja in uveljavitev gledališke pedagogike v slovenskem prostoru.

  To uresničujemo z rednim organiziranjem mednarodnih konferenc, delovnih skupin učiteljev, seminarjev in tečajev usposabljanja. Z izdajo publikacij in izkustvenimi delavnicami se trudimo ozavestiti in opremiti čim več otrok in mladostnikov z vedenjem o drugačnosti.

  ​Zavedamo se, da tisto kar razumemo, tudi lažje sprejmemo. V vsaki družbi, ki temelji na človekovih pravicah, je upoštevanje različnosti in drugačnosti ključnega pomena za kvalitetno in strpno sobivanje.

  • 28 Četrtek
   November, 2019
  Moč sporazumevanja
  ob 8.30
  Strokovno izobraževanje
  Moč sporazumevanja
  Center slovanskih kultur France Prešeren, Ljubljana