Društvo študentov Biopsihologije

Društvo študentov Biopsihologije

  O BIOPSIHOLOGIJI
   
  V praksi študenti opažamo, da zna biti ime biopsihologija velikokrat konfuzno, zato je društvo namenjeno temu, da razložimo ta posrečen samostalnik. Preko njega boste lahko sklepali tudi, kdo je biopsiholog in kaj počne biopsihologinja.

  V SSKJ te besede še ni, jo pa brez težav najdemo v tujih slovarjih, kjer je večinoma opisana kot:

  "a field of psychology that deals with the effects of biological factors on behavior." 

  Torej lahko rečemo, da predstavlja področje psihologije, ki se bolj intenzivno usmerja v preučevanje biološkega vpliva na naše vedenje. Pod "biološko" lahko razumemo vse telesne aspekte (genotip, fenotip, fiziologijo ...) pa tudi zunanje dejavnike, kot so sonce, morje in trava in njihov vpliv na "naše" atome. Psihološko področje je v preteklosti znanstveno raziskovalo predvsem vedenje posameznika (ali skupine), saj je bilo zaradi takratnega tehnološkega napredka to edino možno. To dejstvo so opravičevali s hipotezo, da se naše misli in čustva izražajo v našem vedenju. Koliko notranjega dogajanja v resnici razkriva naše vedenje in kako veliko paleto zakritega še tiho čaka, da nas osupne, lahko danes odkrivamo z novimi nevroznanstvenimi metodami in napravami, ki vedno bolj zaznamujejo naš pogled na posameznika in njegovo delovanje.

  • 07 Ponedeljek
   December, 2020