Društvo slovenskih skladateljev

  NAMEN IN CILJI DELOVANJA:
  - skrb za ustvarjanje nove slovenske glasbe, - izdaja notnih edicij in nosilcev zvoka, - pravna zaščita, zastopanje in promocija slovenskih skladateljev in skladateljic, - zastopanje tujih založb, - organizacija koncertov sodobne slovenske glasbe, - sodelovanje s sorodnimi ustanovami po svetu.
  REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA:

  ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST EDICIJE DSS Sprva so Edicije DSS (Ed. DSS) sodelovale z Državno založbo Slovenije (1951-54), zatem kot njena posebna enota; danes so Edicije DSS najpomembnejša založniška hiša na področju izdaje notnih edicij s 1837 izdanimi skladbami slovenskih skladateljev. Od leta 2003 DSS kot dodatek edicijam izdaja tudi Muzicije DSS (doslej jih je izšlo 44), ki zaradi svoje digitalne oblike omogočajo hitrejši in cenovno ugodnejši natis, s čimer društvo močno povečuje število letno izdanih notnih zapisov.

  DISKOGRAFIJA Skrb za ohranjanje sodobne slovenske glasbe na nosilcih zvoka je ena izmed poglavitnih dejavnosti Društva. V zbirki Ars SlovenicA letno izide približno pet avtorskih zgoščenk, doslej je skupno izdanih 57 zgoščenk.

  IZPOSOJA NOTNEGA MATERIALA Društvo slovenskih skladateljev od leta 1972 zastopa evropske založbe in je tudi uradni zastopnik za izposojo notnega materiala za celotno Slovenijo. Zastopamo založbe Editio Musica Budapest, Edition Peters - Frankfurt, Breitkopf & Härtel - Wiesbaden, Schott Music International - Mainz, Universal Edition - Wien in Boosey & Hawkes - London.

  KONCERTNA DEJAVNOST KONCERTNI ATELJE (KA DSS) Najstarejša koncertna dejavnost Društva slovenskih skladateljev, Koncertni atelje DSS, že od leta 1965 skrbi za kvalitetne praizvedbe novih slovenskih del. Doslej smo na koncertnih odrih ali ob priložnostnih razstavah sodobnih slovenskih likovnih umetnikov izvedli več kot 320 prireditev.

  MEDNARODNA DEJAVNOST Poglavitna naloga mednarodne dejavnosti je skrb za izmenjavo informacij mednarodnega značaja, udeležba članov društva na mednarodnih festivalih, simpozijih, konferencah in glasbenih sejmih v Evropi in v svetu. Mednarodno javnost in sorodna stanovska društva po svetu obveščamo o naših rednih dejavnostih in koncertih s slovenskimi novitetami, pogosto pa prirejamo tudi izmenjalne koncerte. Društvo je ob mednarodnem delovanju ustanovilo tudi Slovensko sekcijo mednarodnega združenja za sodobno glasbo (ISCM), katere konferenc in srečanj se udeležujejo člani našega društva. Vrhunec delovanja sekcije nedvomno predstavljata organizacija in izvedba mednarodnega festivala sodobne klasične glasbe Svetovni glasbeni dnevi – World Music Days, ki so potekali v različnih krajih po Sloveniji med 26. 9. in 3. 10. 2003.

  NOČ SLOVENSKIH SKLADATELJEV Od leta 1989 Društvo prireja letni celovečerni koncert Noč slovenskih skladateljev. Pet urni koncert je bil v letih 1998-2004 povezan s prireditvijo Ljubljanskega festivala Slovenski glasbeni dnevi. Na prireditvi se lahko s svojimi novitetami predstavljajo prav vsi člani in članice društva.

  FESTIVAL UNICUM Festival Unicum je bienalni festival sodobne klasične glasbe, ki ga organizira slovenska sekcija Mednarodnega združenja za sodobno glasbo ISCM. Predhodnica festivala Unicum je bila Musica Danubiana, ki je predstavljala glasbo držav Podonavja, kamor sodijo Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Jugoslavija, Madžarska, Nemčija, Slovaška, Romunija in Slovenija. Na festivalu Unicum se predstavljajo tuji in slovenski skladatelji in izvajalci.

  NAROČANJE NOVIH DEL Naročila novih del so najpomembnejša dejavnost DSS, s katero zagotavljamo ohranjanje, kvaliteto in ugled slovenske glasbe doma in po svetu. S pomočjo Ministrstva za kulturo članom Društva slovenskih skladateljev vsako leto naročimo komponiranje novih del za naše dejavnosti.