Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek

    Društvo Projekt Človek - organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

    Društvo "Projekt Človek" je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.

    Naš glavni sofinancer je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

    Delujemo v 6 slovenski regijah (Ljubljana, Kočevje, Novo mesto, Škofja Loka, Piran, Ruše, Ravne na Koroškem). Letno pomoč pri nas poišče okoli 1.000 oseb, tako zasvojenih kot njihovih ključnih bližnjih oseb, zanje pa poskrbi 40 redno zaposlenih delavcev različnih profilov in 45 prostovoljcev.