Društvo Pihalni orkester Vrhnika

Društvo Pihalni orkester Vrhnika

    Začetki današnjega Pihalnega orkestra Vrhnika segajo v tridesta leta prejšnjega stoletja. Na pobudo Jožeta Groma se je 29.maja 1925 zbralo 42 fantov, ki so začeli delovati pod imenom Godbeno društvo Vrhnika. Prvi učitelj in kapelnik je bil Tine Jerebic, ki se je skupaj z ostalimi člani godbe prvič javno predstavili leto dni po ustanovitvi – 26. maja 1926. V letih od ustanovitve pa do 2. svetovne vojne se je na dirigentskem stolu zamenjalo kar nekaj dirigentov, vendar je orkester vseskozi deloval ter nastopal tako na samostojnih nastopih, kot tudi na različnih prireditvah. Druga svetovna vojna je leta 1941 botrovala k začasni prekinitvi delovanja društva.

    Leta 1945 je 14 članov, ki jih ni pogoltnila vojna, poiskalo skrite inštrumente in 6. maja 1945 je bil dan, ko so se ponovno zbrali in zaigrali. Orkester je po premoru zopet pričel z rednimi vajami ter različnimi nastopi. Aprila 1950 so se pod vodstvom Stanka Habeta udeležili tekmovanja godb na pihala v Litiji. Tedaj so prejeli diplomo za najboljšo godbo na pihala, kar se šteje za enega večjih uspehov orkestra. Leta, ki so sledila, so bila zaznamovana s samostojnimi koncerti, nastopi na različnih prireditvah. Orkester se je pričel udeleževati tudi tekmovanj. Verjetno največja tekmovalna uspeha je orkester doživel leta 1989, ko je pod vodstvom Milana Matičiča na 10. tekmovanju Zveze pihalnih orkestrov Slovenije v drugi težavnostni kategoriji dosegel 1. mesto in prejel zlato priznanje. Leta 2002 se je prav tako pod vodstvom Milana Matičiča s 1. mestom in osvojenim pokalom Ormoža 2002 izkazal kot absolutni zmegovalec Tekmovanja v zabavnem programu za pokal Ormoža.

    Uspešno izvedeni samostojni koncerti, nastopi in uspešnost na tekmovanjih je botrovala k večji prepoznavnosti, ki je orkester ponesla po različnih krajih po domovini in tudi preko meja v Italijo, Švico in na Hrvaško.

    V današnjem času orkester šteje 45 članov, ki pod vodstvom Milana Matičiča letno pripravijo vsaj dva samostojna koncerta, poleg tega pa povprečno opravijo tudi 40 različnih nastopov.

    Tekom vseh let delovanja se je zasedba menjavala tako med inštrumentalisti kot tudi med dirigenti, vendar je ideja delovanja orkestra skozi čas ostajala nespremenjna. Ta je vedno bila glasbeno izpopolnjevanje, prijetno druženje, predvsem pa razveseljevanje poslušalcev.