Društvo ljubiteljev umetnosti Celje

Društvo ljubiteljev umetnosti Celje

  Društvo ljubiteljev umetnosti Celje in zavod Hiša kulture Celje sta povezani nevladni organizaciji, ki delujeta na področju umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja od leta 2002. Društvo šteje več kot 400 članov, ljubiteljev in profesionalcev iz Slovenije in tujine.

  Osnovni namen je snovanje in realizacija presežnih kulturnih projektov v obliki koprodukcij oz. mreženje kulturnih subjektov in posameznikov ter povezovanje celjskih in tujih kulturnih ustvarjalcev. Z vzpostavljanjem bogatejših povezav in obsežnih koprodukcijskih projektov v Celju želimo na eni strani obogatiti celjsko kulturno ponudbo in mestu ponuditi drugačne in večje kulturne projekte ter tako tudi utrditi pozicijo Celja v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru.

  V okviru Hiše kulture Celje delujejo tudi trije glasbeni sestavi:
  Zbor Antona Schwaba (dirigentka:
  Alenka Goršič Ernst), Orkester Hiše kulture Celje (dirigent Simon Dvoršak) in kvintet Gamma.

  Številni projekti in lastna produkcija uvrščata DLUC in HKC med najvidnejše producente kulturnih dogodkov na Celjskem.

  S širjenjem povezav preko meja naše države želita HKC in DLUC tudi s pomočjo evropskih sredstev in projektov povezati celjsko kulturno ustvarjalnost vseh zvrsti in področij s producenti v EU in na Balkanu.
  DLUC in HKC pri svojem delu sodelujeta z več kot 40 partnerji iz Slovenije in tujine.

  Spletna stran.