Društvo Ekologi brez meja

Društvo Ekologi brez meja

    Društvo Ekologi brez meja je nevladna organizacija, ki deluje na področju ravnanja z odpadki pod sloganom Skupaj zmoremo več!. Združuje entuziastične okoljske aktiviste, ki neomajno verjamejo v moč posameznika in civilne družbe kot gonilne sile pozitivnih sprememb v družbi in okolju. Društvo deluje od leta 2009 in je v kratkem času postalo ena vodilnih nevladnih okoljskih organizacij na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji.
    Vse od uspešne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! deluje kot povezovalni člen med okoljskimi in drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami ter prostovoljci, ki želijo prispevati k izboljšanju stanja okolja v Sloveniji. Skupaj s podobno mislečimi organizacijami in posamezniki plete vseslovensko mrežo aktivnih prostovoljcev, ki bo prek delovanja v lokalnem nivoju prispevala k utrjevanju ekološke zavesti med prebivalci in zgradila Slovenijo brez divjih odlagališč. Z delovanjem od spodaj navzgor in stalnim opozarjanjem na najbolj pereče rane v okolju pomembno vpliva tudi na delovanje pristojnih državnih organov in tako sodeluje pri vzpostavljanju ekološko usmerjene gospodarske politike.