Društvo Ekologi brez meja

Društvo Ekologi brez meja

  Društvo Ekologi brez meja je nevladna organizacija, ki deluje na področju ravnanja z odpadki pod sloganom Skupaj zmoremo več!. Združuje entuziastične okoljske aktiviste, ki neomajno verjamejo v moč posameznika in civilne družbe kot gonilne sile pozitivnih sprememb v družbi in okolju. Društvo deluje od leta 2009 in je v kratkem času postalo ena vodilnih nevladnih okoljskih organizacij na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji.
  Vse od uspešne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! deluje kot povezovalni člen med okoljskimi in drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami ter prostovoljci, ki želijo prispevati k izboljšanju stanja okolja v Sloveniji. Skupaj s podobno mislečimi organizacijami in posamezniki plete vseslovensko mrežo aktivnih prostovoljcev, ki bo prek delovanja v lokalnem nivoju prispevala k utrjevanju ekološke zavesti med prebivalci in zgradila Slovenijo brez divjih odlagališč. Z delovanjem od spodaj navzgor in stalnim opozarjanjem na najbolj pereče rane v okolju pomembno vpliva tudi na delovanje pristojnih državnih organov in tako sodeluje pri vzpostavljanju ekološko usmerjene gospodarske politike.
  • 27 Sreda
   Marec, 2019
  Izmenjava oblačil Tekstilnica
  ob 17.00
  Sejem
  Izmenjava oblačil Tekstilnica
  Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12 ( nov prizidek)
  • 24 Sreda
   April, 2019
  Izmenjava oblačil Tekstilnica
  ob 17.00
  Sejem
  Izmenjava oblačil Tekstilnica
  Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12 ( nov prizidek)