Festival HAIP 08: Virtualna Entiteta / ELEONORA MARIA IRENE OREGGIA aka XNAME

Infrastruktura Virtualne entitete predstavlja neobvezno možnost objavljanja digitalnih datotek, ki omogoča identifikacijo, komunikacijo in izmenjavo. Je vrsta decentraliziranega arhiva, katerega razvoj bo vrstniški, spontan in neobvladljiv.

ELEONORA MARIA IRENE OREGGIA aka XNAME

Eleonora Oreggia, predavanje v Rimu na temo “Pure Data and the Useless Machines”

Xname je medijska umetnica in performerka. Rojena v Milanu, živela pa je v Bologni, Amsterdamu in Londonu. Zanimajo jo klasična literatura, filozofija, vizualne umetnosti, semiotika, elektronska glasba, programiranje in softverska kultura. Trenutno je s projektom Virtual Entity raziskovalka oblikovanja na Akademiji Jana van Eycka v Maastrichtu, pričenja pa tudi z doktorskim študijem na Goldsmiths v Londonu. Njeno ustvarjanje, ki meša različne prakse, govori o družbenih in individualnih identitetah in njihovem prepletanju z resničnostjo in domišljijo. [zgodba se nadaljuje ]


Virtualna entiteta
Projekt metapodatkovnega sistema

Infrastruktura Virtualne entitete predstavlja neobvezno možnost objavljanja digitalnih datotek, ki omogoča identifikacijo, komunikacijo in izmenjavo. Je vrsta decentraliziranega arhiva, katerega razvoj bo vrstniški, spontan in neobvladljiv.

Koncept
Digitalne entitete so narava in ne pripadajo nikomur. Mreža je spreminjajoče se distribuirano telo, ki zrcali trenutno kulturo človeštva. Vsaka nematerialna digitalna stvaritev lahko nastopa v neskončnem številu kopij, identičnih originalni, domorodni datoteki. Kultura nima lastnika.

Virtualna entiteta je poskus:
- sledenja zgodovini digitalne medijske umetnosti na mreži, njenim spremembam, verigam, umetnikom (mapiranje);
- omogočanja neposredne povezave in dialoga med uporabniki, ustvarjalci, gledalci, umetniki, poslušalci, voajerji in drugimi;
- posredovanja navodil in priporočil o najboljših načinih uporabe ter o usodi datoteke;
- zagotavljanja povratnih informacij o umetnosti in komunikaciji, razvoja razprave o vsebini, estetiki, filozofiji in umetnosti;

Razvoj:
Virtualna entiteta je tehnična implementacija pojmov ontologije in identitete znotraj digitalne domene. Sistem bo hiter in neobvladljiv, osnovan na preprostosti, učinkovitosti in spontani udeležbi. Virtualna entiteta je rezultat razvoja programske opreme, ki omogoča spajanje posamezne datoteke z »Dušo«. »Dušo datoteke« sestavljata zbirka metapodatkov in spremenljiv in neomejen prostor za izmenjavo informacij. »Skladišče Duš« bo hkrati centralizirano in decentralizirano, osnovano tako na verigi strežnikov kot na uporabniški propagaciji. Vsak primer datoteke bo vseboval naslov Duše, ki bo dostopna prek brskalnika ali ukazne vrstice. Vsak dodatek Duši bo viden prek vsakega obstoječega primera datotečne entitete.
DUŠA DATOTEKE = JEDRO + BELEŽKE
jedro = osnovni metapodatki, ki jih zapiše ustvarjalec datoteke; razumljivi računalniku, trajni, globalni, morda neodvisni od jezika
avra = beležke, ki jih lahko spreminja kdorkoli

Osnovne metapodatke lahko spreminja izključno originalni ustvarjalec (v primeru da absolutni ustvarjalec sploh obstaja). Avra spominja na wiki, je odprta za komentarje, beležke in dokumentacijo; ta prostor lahko spreminja vsak uporabnik datoteke. Virtualna entiteta predstavlja neobvezno možnost: noben uporabniku ni prisiljen prebrati ali spreminjati Duše. Glavna tehnična inovacija Virtualne entitete je metoda združevanja primera datoteke in Duše. Glavna prednost je ločitev datoteke od metapodatkov, ki pomeni univerzalen dostop do novih vsebin in možnost napredujočega spreminjanja Duše (razširitev Avre). Celovitost datoteke je mogoče potrditi, Avra pa bo vsebovala interaktivno kodo za onemogočanje spama, t. i. Anti Poltergeist System (APS). Uporaba tega sistema omogoča mapiranje genetskih sorodnosti in dedovanja med datotekami (digitalne DNK): vsaka Duša lahko kaže na vse Duše starševskih datotek, ki jih vsebuje, in vsaka ustvarjena datoteka se lahko propagira po poddatotekah. Razširjena uporaba te programske opreme bo ustvarila samorazvijajočo se zgodovino in arhiv medijskih podatkov. Ker je Virtualna entiteta nov, preprost odgovor na problem pripisovanja digitalnih stvaritev, ga je mogoče razumeti tudi kot licenco: je tehnični sistem, ki vsako delo predstavlja kot nenavadno, needinstveno entiteto, ki specifično kaže, kaj je specifično.


/Organizator/
Zavod K6/4 - Kiberpipa

/Program/
razstave / performansi / prostorske intervencije / predavanja / klubski večer / okrogla miza

/Partnerji/
Radio FRO (Linz) -
Time's Up () -
Ciant (Praga) -
Monochrom (sedež na Dunaju) -

/Festival HAIP 08 podpirajo/
EU Culture, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana, Vžigalica, Galerija Mestnega muzeja Ljubljana, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana, Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, CaffĂŠ Metropol, NLB Interfinanz, Hotel Park Ljubljana

/Medijski pokrovitelji/
Mladina, Monitor

Vir: Kiberpipa, Napovednik.com

Zemljevid