Zaščita pred strelo in prenapetostna zaščita

Število zgradb brez zaščite pred strelo se je v Sloveniji v zadnjih letih zmanjšalo, pa vendar se število poškodb zaradi strele povečuje, najbolj na tehnični opremi. Razlog: poleg klimatskih sprememb, zaradi katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, je nameščena zaščita pred strelo pogosto neustrezna. Strokovno nameščen sistem strelovodne in prenapetostne zaščite bi tovrstno škodo lahko preprečil ali vsaj občutno zmanjšal.

Na delavnici bodo predstavljeni pojav strele kot izvor nevarnosti za škodo, ključni pojmi sistemov za zaščito pred delovanjem strele, ki so sestavljeni iz ukrepov zunanje in notranje zaščite. V sodobnih zgradbah in objektih se nahaja vrsta občutljivih naprav in sistemov, za katere moramo zagotoviti tudi učinkovito prenapetostno zaščito.

Na praktičnih primerih bodo predstavljeni ukrepi in primeri uporabe notranje in zunanje zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, vključno z izbiro ustreznih sestavnih delov zunanje in notranje zaščite pred delovanjem strele in zaščitnih elementov v okviru prenapetostne zaščite – odvodnikov prenapetosti. V okviru delavnice bodo predstavljeni tudi aktualnimi slovenski in mednarodni standardi na področju prenapetostnih odvodnikov.

Praktična delavnica je namenjena:

  • projektantom,
  • izvajalcem,
  • vzdrževalcem,
  • investitorjem in nadzornikom,
  • odgovornim osebam s področja električnih inštalacij in strelovodov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite,
  • zavarovalnicam in inšpekcijskim službam,
  • vsem drugim, ki znanje s tega področja potrebujete pri svojem delu ter
  • vsem, ki vas to področje zanima.

Predaval bo  Aleš Napast, univ.dipl.inž.el. član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele) in član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

Več informacij o delavnici in programu boste našli na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščitaAgencija POTI Z znanjem do ciljaElektrotehniška revija

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid