Poučen upravljalec male elektrarne

Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/2015) izvajamo teoretično usposabljanje za poučenega upravljavca male elektrarne katerih nazivna moč ne presega 300 kW in sicer za upravljanje:

  • male hidroelektrarne,
  • sončne elektrarne,
  • elektrarne na biomaso ali bioplin,
  • geotermalne elektrarne, 
  • vetrne elektrarne,
  • elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracija).

Po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju dobijo lastniki malih elektrarn potrdilo o poučenosti za upravljanje energetske naprave, ki služi kot dokazilo o poučenosti z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20 % popust!

Predavali bodo:

  • dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el. je tehnični direktor v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 35 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav.
  • mag. Dejan Matvoz, univ. dipl. inž. el. je raziskovalec na Elektroinštitutu Milan Vidmar. Področje njegovega dela med drugim obsega raziskave, analize in meritve pri vključevanju razpršenih virov v omrežje, motnjah po vodniku in kakovosti električne energije. Je soavtor veljavnih Navodil za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 MW. Je član SIST tehničnih odborov NTF in DPN ter predsednik SIST tehničnega odbora EMC.
  • Franc Beravs, univ. dipl. inž. el. se s področjem učinkovite rabe energije poklicno ukvarja že več kot 17 let. Devet let je vodil Agencijo za učinkovito rabo energije in v tem obdobju sooblikoval politiko in programe za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE zakonsko obvezno usposabljanje lastnikovAgencija POTI - Z znanjem do ciljaPreostala izobraževanja s področja energetske učinkovitosti

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid