Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

Odgovornost je dolžnost ali vrlina, ki ima številne obraze (dimenzije). Pravna odgovornost nam je naložena s strani oblasti, moralno si nalagamo sami..., nikoli pa odgovornosti ne moremo resnično ubežati. Je nujni del našega življenja. Vedno znova moramo zase, za nekatere druge ljudi ter za svoje stvari in ravnanja prevzeti odgovornost, pa naj gre za naše zdravje, vzgojo otrok, pomoč bližnjim, lastno premoženje, udeležbo v cestnem prometu, plačilo davščin ali za naša ravnanja na delovnem mestu in v družbi nasploh.


Ključne teme, ki bodo obravnavane na strokovnem seminarju:

  • kaj je odgovornost in kako se kaže v pravu, etiki, morali, religiji, politiki...;
  • kako upoštevati pravno odgovornost v vsakdanjem življenju (npr. pri sklepanju pogodb, pri prekrških, v disciplinskem postopku v delovni organizaciji, v upravnih in sodnih postopkih, pri varstvu lastnine, zasebnosti in drugih pravic, v primeru nadlegovanja, diskriminacije, nasilja...);
  • kako sprejemati in uresničevati svojo odgovornost pri vodenju in izvrševanju nalog; ...

Več o vsebini in programu seminarja preberite na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOSTAgencija POTI - Z znanjem do ciljaSklepanje in izpolnjevanje pogodb

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid