Business Case Study

Na praktični delavnici se boste seznanili z metodologijami, ki omogočajo strukturiran pristop od poenotenja vizije do postopnega razvoja Business Case študije. Študija ni statična kategorija in zahteva vključitev vrste deležnikov, ki lahko močno vplivajo na vrednotenje različnih scenarijev, koristi in stroškov. Na donosnost in časovnico realizacije vpliva vrsta vhodnih parametrov. Skupaj bomo z uporabo orodij preučili korake, ki bodo zmanjšali nejasnosti in povečali verjetnost, da ste preučili prav vse vidike priprave Business Case študije.

Cilj delavnice je, da boste udeleženci samostojno potrdili in pojasnili vse predpostavke, tveganja in scenarije. Namen priprave analize je predvsem poenotenje vizije ter zmanjšanje verjetnosti nastanka dogodkov, ki bi onemogočili realizacijo pričakovanih koristi.

Celotna delavnica temelji na študiji primera iz prakse. Tekom delavnice bodo predstavljene teoretične osnove, metodologije dela pa bomo uporabili na predstavljenem študijskem primeru. Udeleženci boste tako spoznali vse korake k učinkoviti pripravi projektnega poslovnega načrta in tako vaše pridobljeno znanje hitro prenesli v prakso!

Način dela:

  • teoretične osnove o upravljanju sprememb, izračunavanju donosnosti, naboru možnosti financiranja projektov, razvoju poslovnih modelov, ...
  • predstavitev metodologij za hitrejše poenotenje vizije, obsega poslovnega modela in vrednotenja zaznanih priložnosti,
  • predstaviitev metodologij za iskanje alternativnih rešitev,
  • predstavitev metodologij za strukturiran pristop k vrednotenju koristi in stroškov,
  • predstavitev metodologij za vrednotenje tveganj in scenarijev,
  • študija praktičnega primera – razvoj novega produkta in poslovnega modela.

Predaval bo Gašper Prevodnik, imetnik licenc LSSBB (Lean Six Sigma Black Belt) in preizkušeni notranji revizor. 

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Business Case StudyAgencija POTI - Z znanjem do ciljaAkademija PROJEKTNEGA managementa - Sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid