Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb ...

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI - UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Z novo zakonodajo so postopki dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov v celoti prenovljeni in tako Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije. Dodatne novosti pa prinaša tudi predlog novega GZ-1, novela Gradbenega zakona ter Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami:

  • pričetek gradnje je možen na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja,
  • spremembe v zvezi z dokazovanjem lastninske pravice na zemljišču potrebnem za gradnjo,
  • podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
  • spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
  • novosti so tudi glede udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje,
  • poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
  • in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa strokovnega seminarja).

Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

Predlog GZ pa prinaša še obsežne spremembe in novosti na tem področju.

Celoten program seminarja si lahko preberete na prvi zunanji povezavi.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Zunanje povezave: Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj po novi GRADBENI ZAKONODAJI GZ-1Agencija POTI - Z znanjem do ciljaPreostala izobraževanja s področja graditve objektov

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid