Novosti obračuna plač v javnem sektorju

Akademija za management in projektno vodenje vas vabi na seminar z aktualno vsebino


AKTUALNE NOVOSTI  IN PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ  IN DRUGIH PREJEMKOV za JAVNI SEKOR


TERMIN

Ljubljana, 16. septembra 2021, od 9.00 do 12.00, preko spletne platforme ZOOM


PREDAVATELJICA

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava.


NAMEN

Za vas smo pripravili seminar, na katerem se boste seznanili z obračunom plač za negospodarstvo, ki ima svoje posebnosti ter zakonodajo, ki jo je potrebno spremljati . Pridobili boste znanje tudi o drugih prejemkih in povračilih iz delovnega razmerja, ki so se pričeli obračunavati po novem od vključno 1. junija 2021 dalje. Posvetili pa se bomo tudi zadnjim zakonskim spremembam.Poudarek tokratne vsebine bo na posebnostih obračunov, ki jih prinašajo PKP ukrepi, od PKP 6 do PKP8 za javni sektor (dodatki in tudi obračuni v primeru višje sile, karantene, vlaganje rek obrazcev in refundacijskih zahtevkov)! Gre za posebnosti v obračunu plač za javni sektor v času epidemije, na tem področju pa je kar nekaj nejasnosti.Leto 2021 je prineslo novosti na področju minimalne plače, ki se s 1.1.2021 izračunava po formuli. Predavateljica bo predstavila različne zakonske spremembe ter vas opozorila, na kaj morate paziti pri povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja. Pogledali bomo kako je z letnim dopustom in regresom za letni dopust.Dotaknili pa se bomo tudi izvršbe in pogledali spremembe ter dopolnitve Rek obrazcev in iRek obrazca po 1.6.2020 in še druge aktualne novosti na računovodskem področju.


PROGRAM
I. Plače:

 • Zakonske podlage na delovno-pravnem področju;
 • Obračun plač: sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete, delovna uspešnost, uvrstitev v plačne razrede, napredovanja);
 • Obračun prispevkov: od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost;
 • Posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ;
 • Vse o izvršbi - posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi;
 • Osnove za nadomestila, stopnje za obračun nadomestil, preverili kaj je pomembno z vidika zahtevkov za refundacije.

II. Povračila in drugi prejemki iz delovnega razmerja:

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...);
 • Kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe;
 • Povračila na službeni poti;
 • Kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas;
 • Letni dopust in regres za letni dopust;
 • Poročanje na REK obrazcih.
 • Poudarek bo na posebnosti obračunov, ki jih prenašajo PKP ukrepi od  PKP 6  do PKP8 za javni sektor (dodatki in tudi obračuni v primeru višje sile, karantene, vlaganje rek obrazcev in refundacijskih zahtevkov)

III. Določitev prave osnove za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, torej kateri dodatki se NE vštevajo po PKP5 do PKP7

IV. Kateri ukrepi po PKP zakonih še veljajo v letu 2021

V. Vprašanja in odgovori

GRADIVO

Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.


SEMINAR JE NAMENJEN 

 • Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
 • Računovodskim službam  javnem sektorju
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač
 • Kadrovskim delavcem
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

 
KOTIZACIJA

Kotizacija znaša  109€ + ddv za udeležbo preko spletne platforme ZOOM


POPUSTI 

Za 2 in več  prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10% popus


PRIJAVA

Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com

Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com

Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.

Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 


PRIJAVA VKLJUČUJE

 • predavanje preko spleta
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o udeležbi

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56191405012239615, sklic na 00 16092021, 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 

ID za DDV:SI80886914. 

 
INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 

051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:

prijava@evropska-svetovalnica.com  

 
PRIJAVNICA
AKTUALNE NOVOSTI in PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ  IN DRUGIH PREJEMKOV za JAVNI SEKOR

16. septembra 2021, od 9.00 do 12.00 ure,  preko spletne platforme ZOOM

 
Ime in naslov organizacije:
 

 


Telefon:

 

Kontaktna oseba:

ID zaDDV

E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:                                                                              E-pošta

  

              
 
Žig in podpis:                              

 

Vir: Evropska hiša Ljubljana, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Evropska hiša Ljubljana:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid