Ivica Kavčič: Iz spomina - za spomin

V knjigi Iz spomina – za spomin avtorica Ivica Kavčič na zanimiv in doživet način opiše svojo življenjsko pot. Uvodoma spoznamo značaj njenih prednikov, ki so se v času velikih preizkušenj za slovenski narod, vsi odločili za boj proti okupatorju in, kot ugotavlja, so s svojim zgledom oblikovali tudi njeno prihodnost. Kavčičeva je otroštvo preživela v idrijski Cegovnici. Zaznamoval ga je čas italijanske zasedbe in strahote druge svetovne vojne. Po opravljeni maturi na gimnaziji v Postojni je odšla na študij kemije v Ljubljano. Temu je sledilo devetnajst let strokovnega dela pri Rudniku živega srebra in sodelovanje pri reševanju gospodarske krize podjetja, povezano s sprejemanjem ključnih odločitev o njegovi usodi in usodi številnih rudarjev. Vseskozi je bila in je še družbeno aktivna in angažirana. Med drugim je bila poslanka v nekdanji republiški skupščini in delegatka v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Svojo službeno pot je zaključila kot županja oziroma predsednica Skupščine Občine Idrija. Njen mandat so zaznamovale priprave na praznovanje 500-letnice rudnika in mesta Idrije leta 1990. Poznamo jo tudi kot avtorico številnih prispevkov v Idrijskih razgledih in lokalnih časopisih ter dolgoletno predsednico Muzejskega društva Idrija.

Vir: Mestni muzej Idrija, Napovednik.com

Zemljevid