Festival UKREP #2 - Nova sedanjost / New Present

FESTIVAL U[KREP] #2 – NOVA SEDANJOST / NEW PRESENT

20.00 - Silke Grabinger: 7 ENOSTAVNIH TRIKOV, S KATERIMI LAHKO MANIPULIRATE SVOJE KOLEGE V 40 MINUTAH / 7 EASY TRICKS TO MANIPULATE YOUR PEEPS IN 40 MINUTES (A) - 2. dan – DELAVNICA / Day 2 – WORKSHOP

21.00 - Alja Branc, Jaka Komac, Karolina Gaja Rupnik Caruso, Iva Suhadolnik Gregorin: DIMENZIJE STIKA / DIMENSIONS OF ENCOUNTER (NL, SLO) - PREMIERA / PREMIERE

 

20.00 - Silke Grabinger: 7 ENOSTAVNIH TRIKOV, S KATERIMI LAHKO MANIPULIRATE SVOJE KOLEGE V 40 MINUTAH / 7 EASY TRICKS TO MANIPULATE YOUR PEEPS IN 40 MINUTES (A)

2. dan – PERFORMATIVNO PREDAVANJE / Day 2 – LECTURE PERFORMANCE

umetniški performans / art performance

Dogodek je primeren za starost 16+.

Simpatična performerka Jerca Rožnik Novak proučuje in pojasnjuje metode manipulacije in samo manipulacije. Ali je nepripravljenost vnaprej načrtovana, ali pa se na nepripravljenost pripravljamo? V družbi, kjer se nemoč objektivno povečuje, ljudje razvijejo obrambni nagon, da si moč povrnemo z manipuliranjem drugih. Ego postane majhen, izgine v notranjosti in se vseobsegajoče vrne na površino. Kakšno podobo nam ponuja ogledalo manipulacije?

Minimum age of participation is 16 years.

Methods of foreign and self-manipulation are studied and illuminated with likeable performer Jerca Rožnik Novak. Is being unprepared scripted, or are we preparing ourselves to be unprepared? In a society where powerlessness objectively increases, people develop a defensive instinct to regain power through manipulating others. The ego becomes small, disappears inside, and resurfaces in an all-embracing way. What image does the mirror of manipulation offer?

 

21.00 - Alja Branc, Jaka Komac, Karolina Gaja Rupnik Caruso, Iva Suhadolnik Gregorin: DIMENZIJE STIKA / DIMENSIONS OF ENCOUNTER (NL, SLO) - PREMIERA / PREMIERE

predstava / performance

Koncept, koreografija, izvedba / Concept, Choreography and Performance: KAROLINA GAJA RUPNIK CARUSO, ALJA BRANC

Umetniški klan / Artistic clan: ALJA BRANC, JAKA KOMAC, KAROLINA GAJA RUPNIK CARUSO, IVA SUHADOLNIK GREGORIN

Koprodukcija / Co-produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA

Od začetka pandemije lahko v vseh sferah umetnosti opažamo selitev idej iz materialne realnosti v digitalni, izmišljeni svet, saj nam le to omogoča vzpostavljanje skupnosti. Predstava Dimenzije stika je odziv na kolektivne spremembe družbe kot tudi na spremembe vsakega izmed nas. Vsako dejanje ima svojo posledico: vse kar obstaja, je odvisno od tega, kar je obstajalo prej. Spomin posameznika ustvari kontekst in nas vse definira kot nezanesljive, subjektivne pripovedovalce. Prostor našega projekta ni ne v materialnem ne v digitalnem svetu. Je hibrid, ki je v dialogu z obema. Odpiramo vprašanja o stiku samem, o medsebojnih vezeh in o tem, kaj je dokaz za njihov obstoj.

Dimenzije stika sestavlja umetniški klan štirih ljudi, kjer en ustvarja prostor, drugi ustvarja zvok, preostala dva pa sta prepuščena gibu. Nikoli ne zapravite dobre krize. Naš namen je enak tudi v času pandemije, spremenili so se le okoliški pogoji.

Since the beginning of the pandemic, we can observe the migration of ideas from material reality to the digital world in all spheres of art. Digital reality is a fictional world that allows us the establish a community. The project Dimensions of Encounter is a response to the collective changes in society, as well as to the changes of each individual being. Every act has its consequence: everything that exists is dependent on the state that was before that. A memory of an individual creates a context and defines us all as unreliable, subjective narrators. The space of our project is neither in the material nor in the digital space. It’s a hybrid that is in dialogue with both of them. The project opens up questions about the contact itself, about mutual bonds and about the proof of their very existence.

Dimensions of Encounter is an art tribe of four people where one creates the space, another creates the sound, the remaining two are left there to play. Never waste a good crisis. At the time of the pandemic, our purpose remains the same, except for the conditions around us.

 

UKREP 2020–2021: Nova sedanjost, Festival plesnih perspektiv sodi v program Plesnega Teatra Ljubljana. Program Plesnega Teatra Ljubljana je v javnem interesu na področju kulture in umetnosti ter ga sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana. / UKREP 2020-2021: New Present, Festival of Dance Perspectives is part of the programme of Dance Theatre Ljubljana (PTL). The programme of PTL – Dance Theatre Ljubljana is in the public interest in the field of culture and art, and is subsidized by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana.

Zaradi navodil NIJZ in ukrepov Covid-19, ki se nenehno spreminjajo, bomo morda morali del programa prilagoditi ali celo odpovedati. Prosimo za razumevanje! / Due to the guidelines by the National Institute of Public Health and the ever-changing Covid-19 measures, we may need to adjust or even cancel part of the programme. We ask for your understanding!

V skladu z odloki Vlade RS je udeležba na kulturnih dogodkih dovoljena osebam z negativnim testom na Covid-19, cepljenim ali prebolevnikom (PTC pogoj). / In accordance with the decrees of the Government of the Republic of Slovenia, participation in cultural events is allowed to people with a negative test for Covid-19, vaccinated or convalescent people (PTC condition).

INFO. / REZ.: 041 365 184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 15/12€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), rezervacije po elektronski pošti na info@ptl-lj.si ter prevzem vstopnic najkasneje 30 minut pred dogodkom / Ticket reservations at info@ptl-lj.si and ticket pick up no later than 30 minutes before the event.

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid