Festival UKREP #2 - Nova sedanjost / New Present

FESTIVAL U[KREP] #2 – NOVA SEDANJOST / NEW PRESENT

20.00 - Vita Osojnik: HOMBRE MASA / ČLOVEK MNOŽICE (SPA/SLO) - SLOVENSKA PREMIERA / SLOVENIAN PREMIERE

21.00 - Vita Osojnik: ZAČASNO ZADRŽANA TELESA / TEMPORARILY DETAINED BODIES (SLO) - PREMIERA / PREMIERE

 

20.00 - Vita Osojnik: HOMBRE MASA / ČLOVEK MNOŽICE (SPA/SLO) - SLOVENSKA PREMIERA / SLOVENIAN PREMIERE

plesna predstava / dance performance

Koncept in koreografija / Concept and Choreography: VITA OSOJNIK

Soustvarjanje in ples / Co-created and Performed by: DANTZAZ: PAULINE BONNAT, ARAUTZ LASA, SAIOA BELARRA, JULIA UGARTE, ALICIA CAYROU, AITOR JIMENEZ, XIAN MARTINEZ, BEÑAT URRUTIA, DIEGO URDANGARIN, JULEN RODRIGUEZ

Avtorska glasba / Original Music: MAJA OSOJNIK

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: VITA OSOJNIK, INMA

Kostumi / Costumes: NAHIA SALABERRIA

Soprodukcija / Co-produced by: DANTZAZ, PLESNI TEATER LJUBLJANA

Podpora / Supported by: ETXEPARE INSTITUTUA, BKA, ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA (AC/E), ŠPANSKA AMBASADA

 

Festival podpira Acción Cultural Española preko programa za internacionalizacijo španske kulture v okviru projekta mobilnosti. / Acción Cultural Española (AC/E) supports the Festival through the Programme for the Internationalisation of Spanish Culture (PICE), in the framework of the Mobility grants.

 

Hombre masa je plesna predstava, ki v svojem procesu izgradnje in izvedbi razvije močnega in odgovornega posameznika, ki lahko služi kot podporni sistem v ustvarjanju funkcionalnega in smiselnega kolektiva. Vizualno skozi skorajda kalejdoskopski pogled zahteva pozorno publiko, ki je ni strah biti soočena s poplavo informacij in celo razume nujnost selekcije in sledenja informacijam, ki imajo največji učinek na posameznika v občinstvu. Delna inspiracija za projekt izhaja iz analize in študija psihologije množic, delno pa je izvor tudi avtor José Ortega y Gasset, predvsem njegovo temeljno delo Upor množic.

Hombre masa is a dance performance that in its building process and execution develops a strong and responsible individual who can serve as a support system in creating a functional and meaningful collective. Visually, it’s almost kaleidoscopic appearance requires a very attentive audience that is not afraid to be confronted with a large quantity of information, and even understands that it is necessary to decide what draws you in and follow it. Partly inspired by researching the topic of psychology of the masses, partly derived from the writings of José Ortega y Gasset, especially one of his principal works The Revolt of the Masses.

 

21.00 - Vita Osojnik: ZAČASNO ZADRŽANA TELESA / TEMPORARILY DETAINED BODIES (SLO) - PREMIERA / PREMIERE

plesna predstava / dance performance

Koncept, koreografija in kostumi / Concept, Choreography & Costumes: VITA OSOJNIK

Soustvarjanje in ples / Co-created and performed by: ALJA BRANC, LARA MATEA IVANČIČ, EMA KRIŽIČ, JULIJA PEČNIKAR

Avtorska glasba / Original Music: MATEVŽ KOLENC

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: ALJAŽ ZALETEL

Kreativna producentka / Creative Producer: KATJA SOMRAK

Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA

Predstava je nastala kot izpeljanka predstave Blance Arriete Začasno poravnana telesa, ki pa jo je Vita Osojnik dodatno poglobila v ekspresionistične črte risb Egona Schieleja. Predstava Začasno zadržana telesa tone globlje v melanholijo in provokacijo. Obe stanji sta tako zelo značilni za like, ki jih ustvarja Egon Schiele. Predstava pozornost usmerja tudi v samo ekspresivnost prostora. Igranje z bližino, razdaljo, spremstvom in občasnimi dotiki pa razločno odražajo trenutno situacijo v našem prostoru.

Vita Osojnik je samozaposlena v kulturi, opravlja specializiran poklic plesalke, koreografinje, plesne pedagoginje in ulične umetnice. Zaključila je študij sodobnega plesa in koreografije na Salzburški eksperimentalni akademiji za ples v okviru redne zaposlitve na Umetniški gimnaziji v Ljubljani pa je zaključila še pedagoško andragoško izobraževanje. Je avtorica številnih plesnih predstav (Nosila sem tuje otroke, Zlahka nosim svojo lastno težo, Del mene je narejen iz stekla, Cinični morilci lastne matere, Prodiranje vanjo je zanj, Hombre masa …) in soustvarjalka predstav (Sen plesne noči, Manada, Danes zadnjikrat, Začasno poravnana telesa…).

The performance was created as a spin off of Blanca Arrieta’s Temporarily Aligned Bodies, and was further elaborated by Vita Osojnik into the expressionist lines of Egon Schiele’s drawings. The performance Temporarily Detained Bodies dives deep into melancholy and provocation. Both states are very common features found in most of Egon Schiele’s sketches. The performance also draws attention of the audience to the expressiveness of the space itself. Toying with closeness, distance, escort and occasional touches, the performance clearly reflects our current atmosphere.

Vita Osojnik is self-employed in culture, performing a specialized profession as a dancer, choreographer, dance teacher, and street artist. She completed her studies in contemporary dance and choreography at the Salzburg Experimental Academy of Dance and completed her pedagogical and andragogical studies as part of her regular employment at the Secondary Preschool Education, Grammar School and Performing Arts Grammar School. She is the author of several dance performances (Other People’s Children, I Can Easily Carry My Own Weight, Part of Me Is Made of Glass, Cynical Killers of Their Own Mother, Penetrating Into Her Is for Him, Hombre masa etc.) and co-creator of performances (Dream of a Dance Night, Manada, Today for the Last Time, Realigments etc.).

 

UKREP 2020–2021: Nova sedanjost, Festival plesnih perspektiv sodi v program Plesnega Teatra Ljubljana. Program Plesnega Teatra Ljubljana je v javnem interesu na področju kulture in umetnosti ter ga sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana. / UKREP 2020-2021: New Present, Festival of Dance Perspectives is part of the programme of Dance Theatre Ljubljana (PTL). The programme of PTL – Dance Theatre Ljubljana is in the public interest in the field of culture and art, and is subsidized by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana.

Zaradi navodil NIJZ in ukrepov Covid-19, ki se nenehno spreminjajo, bomo morda morali del programa prilagoditi ali celo odpovedati. Prosimo za razumevanje! / Due to the guidelines by the National Institute of Public Health and the ever-changing Covid-19 measures, we may need to adjust or even cancel part of the programme. We ask for your understanding!

V skladu z odloki Vlade RS je udeležba na kulturnih dogodkih dovoljena osebam z negativnim testom na Covid-19, cepljenim ali prebolevnikom (PTC pogoj). / In accordance with the decrees of the Government of the Republic of Slovenia, participation in cultural events is allowed to people with a negative test for Covid-19, vaccinated or convalescent people (PTC condition).

INFO. / REZ.: 041 365 184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 15/12€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), rezervacije po elektronski pošti na info@ptl-lj.si ter prevzem vstopnic najkasneje 30 minut pred dogodkom / Ticket reservations at info@ptl-lj.si and ticket pick up no later than 30 minutes before the event.

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid