Od Čebelje poti v Ljubljani do BeePathNet

Od Čebelje poti v Ljubljani do mednarodne mreže čebeljih poti BeePathNet

19. 5.–21. 6. 2021
Stekleni atrij Mestne hiše v Ljubljani
(odprto vsak dan med 8. in 20. uro)


Čebelja pot v Ljubljani je bila zasnovana pred šestimi leti kot ena od aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Danes je zaokrožena v celoto kot gibanje, ki združuje čebelarje, ponudnike čebeljih pridelkov in izdelkov, specializirane trgovine s čebeljimi motivi in ponudniki medenih sladic ter napitkov. Njeni člani so tudi kulturne ustanove, ki predstavljajo kulturno dediščino čebelarstva, nadalje tudi izobraževalne ustanove in specializirana podjetja, pridružena pa so tudi območja biotske raznovrstnosti in različna kulturna obeležja v Ljubljani.

S pomočjo projekta BeePathNet – mreža čebeljih poti, ki smo ga v sklopu programa URBACT III uspešno začeli izvajati v letu 2018, smo prenašali svojo dobro prakso tudi v druga mesta Evropske zveze, hkrati pa smo se od partnerjev veliko naučili. V mrežo je vključenih šest evropskih mest. Poleg Ljubljane, ki je vodilni partner, so vključeni še: mesto Amarante s Portugalske, mesto Bydgoszcz s Poljske, mesto Cesena iz Italije, Hegyvidék – 12. okrožje Budimpešte z Madžarske in mesto Nea Propontida iz Grčije. Partnerska sestava je specifična, saj vključuje države, v katerih je zastopana večina podnebnih pogojev za čebelarstvo v Evropski zvezi (atlantsko, celinsko, sredozemsko in alpsko območje). Ta evropska mesta so ekološko, kulturno in družbeno zelo raznolika, izbrana pa so bila tudi na podlagi že obstoječih posebnih znanj in dobrih praks, s katerimi vzajemno bogatijo naše partnerstvo.

Vsi pridruženi partnerji so zasnovali lastno unikatno Čebeljo pot, ki je v času trajanja projekta uspešno zaživela ter se bo v prihodnje tudi nadgrajevala. Na skupinski razstavi, ki bo potekala v Steklenem atriju Mestne hiše v Ljubljani od 19. maja do 21. junija 2021, si boste lahko ogledali in spoznali partnerska mesta in njihove čebelje poti ter njihove posebnosti.

Med drugim si lahko na razstavi ogledate tudi mozaik čebelice. V 30. letih 20. stoletja je bil mozaik čebele iz rimske Emone predelan v nov motiv – čebele v satovju. Ta je nekoč krasil stopnišče vile veletrgovca Jelačina na Emonski cesti, kasneje pa park Zvezdo in Emonsko klet. Od leta 1997 mozaik hrani Mestni muzej Ljubljana.
Študenti Fakultete za arhitekturo UL pa so v okviru "Seminarja Dešman" izdelali urbano formo čebelnjaka "Medul".


V Steklenem atriju se lahko zadržuje ena oseba.

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid