Nina Auberšek: Veliki Gatsby

Oblikovalska identiteta – ciklus Daljnogled V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Ilustrirana različica romana Veliki Gatsby izstopa z nekonvencionalno obliko in barvitimi ilustracijami. V svojem delu sem želela preoblikovati klasično knjigo ter jo prikazati na moderen in neobičajen način. Hkrati pa je bilo pomembno ohraniti duh časa, v katerem se zgodba dogaja. Pri knjižnem prelomu sem čim bolj dosledno upoštevala Tschicholdova načela za oblikovanje knjig. Vseeno pa pri nekaterih elementih pride do namernega odstopanja. Na določeni točki jezik in oblikovanje le dosežeta svojo izrazno mejo. Besedilo sem potem skozi ilustracijo dopolnila in simbolizirala. Sicer je literatura za odrasle le redko ilustrirana, a si sama želim, da bi se to spremenilo. Tako ni presenetljivo, da sem se odločila v svojo knjigo vpeljati ilustracije. Te so v vektorski tehniki, najdemo pa jih tako na naslovnici kot v vsakem poglavju knjige.
 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid