Delo pod napetostjo

V distribuciji, prenosu in proizvodnji električne energije si danes ni več mogoče prestavljati uspešno rekonstrukcijo brez metode DPN! Tudi zaradi ekonomskih razlogov se je za DPN odločilo že mnogo podjetij v panogah, kjer je neprekinjeno napajanje bistvenega pomena: veliki proizvodni sistemi, procesna industrija, bolnišnice ter sorodne ustanove, banke, infrastruktura (javna razsvetljava, signalizacija, tuneli, letališča).

DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov ter omogoča varna specialna vzdrževanja, ki jih praktično ne bi bilo mogoče opraviti v breznapetostnem stanju ali pa bi bilo to zelo drago.

Izvajanje dela v skladu z DPN nam omogoča "nič nezgod" pri vzdrževanju električnih inštalacij. Namreč v svetu ni zabeležene nezgode pri delu v skladu z  "DPN", kar je žal vsakodnevni problem pri delu v breznapetostnem stanju.

Zaradi fizioloških učinkov električne energije na človeka pa se smemo dela pod napetostjo lotiti samo in izključno s polnim razumevanjem, znanjem, usposobljenostjo in odgovornostjo ter z uporabo preverjene metode izvajanja DPN in osebne varovalne opreme (OVO) oz. orodja in opreme.

Namen strokovnega seminarja:

  • hitra seznanitev z možnostjo dela pod napetostjo in s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se delo sme opravljati;
  • uvodna priprava podjetja na pričetek uvajanja sistema za delo pod napetostjo;
  • seznanitev s praktičnimi izkušnjami v svetu in Sloveniji pri izvajanju dela pod napetostjo;
  • seznanitev s posebnostmi področja za vodstvene kadre, ki v delo pod napetostjo niso neposredno vključeni;
  • ocena tveganja v specifičnih primerih izvajanja vzdrževalnih delih (npr. poplave);
  • seznanitev s postopkom spremembe predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri delu pred nevarnostjo električnega toka (energije).

Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

Predaval bo dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: DELO POD NAPETOSTJO - uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetostiAgencija POTI - Z znanjem do ciljaElektrotehniška revija

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid