Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2022.

Prijave je treba oddati najpozneje do 31. maja 2021.
Odgovore o odločitvi vam bomo posredovali do 30. junija 2021.

Z vabilom spodbujamo:
- umetniške dogodke iz uprizoritvene umetnosti, ki vključujejo različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče ipd.;
- intermedijsko umetnost in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti presegajo meje uveljavljenih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti; to so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem;
- sodelovanje z različnimi festivali uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter za otroke in mladino.
Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce najrazličnejših tematik.

 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid