Likovna razstava učencev O.š.Glazija Celje

Osnovna šola Glazija Celje daje velik pomen kreativnosti, tako je tudi društvo Otroci otrokom to prepoznalo, kajti otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju potrebujejo različno stopnjo pomoči vse življenje; motnja v duševnem razvoju je vseživljenski problem. Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za svoj osebni razvoj potrebujejo neprestano stimulacijo v različnih oblikah, tako tudi različnih oblikah ustvarjanja; med drugim tudi v vidu likovnega ustvarjanja. Društvo Otroci otrokom tradicionalno prepoznava in podpira likovno aktivnost v vidu pregledne razstave.

Vir: Društvo Otroci otrokom, Napovednik.com

Zemljevid