Mag. Bojan Tomc - cenitev premoženja v praksi

Koliko je vredno vaše / tvoje podjetje ?

Koliko so vredna vaša sredstva (stroji, objekti, oprema)?

Kako načrtno povečate vrednost intelektualne IL in podjetja?

Zakaj je nujno poznati vrednost IL podjetja še pred odločitvijo, da bomo podjetje prodali?

Kako ocenite - določite vrednost IL, sredstev in podjetja?

Kaj zares vpliva na vrednost sredstev IL in podjetja?

Ali je podjetje, ki trenutno posluje z izgubo, sploh kaj vredno?

Koliko je vredno novoustanovljeno IL in podjetje?

Vir: IDEA expertize, cenitve Bojan Tomc , Napovednik.com

Zemljevid