Πr kvadrat 2021

  • Kaj: Razstava sodobne kinetične keramike
  • Kdaj: Že poteka - do torek, 18.5.2021
  • Kje: Več lokacij, Kranj
  • Prireditelj: Zavod Carnica
  • Vstopnina: Brez vstopnine

πr kvadrat 2021
Razstava sodobne kinetične keramike
Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec in lokacije v starem mestnem jedru Kranja
23. 4.–18. 5. 2021

Razstavljajo:

  • Izbrani na odprtem pozivu: Katarina Marov, Saša Ropač, Matej Strojan, Ana Kavčnik Jamnik
  • Študentje ALUO - Unikatno oblikovanje: Ana Ščuka, Anastasia Krivolapova, Lana Pastirk, Nika Hrovat, Pia Mršek, Tit Hofinger, Urška Rendla, Veronika Lah, Nataša Ilec Kralj, Satya Pene // Mentorica: doc. Kristina Rutar, dipl. prof. likovne umetnosti
  • Študentska rezidenca: Satya Pene, Timotej Rosc, Hana Tavčar, Ajda Rep // Mentorici: doc. Kristina Rutar, dipl. prof. likovne umetnosti in prof. Marija Jenko
  • Spremljevalna razstava: Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj


Razstava sodobne kinetične keramike πr kvadrat 2021 predstavlja raznolik nabor postavitev v prostoru, ki jih gradi predvsem glina v gibanju. Instalacije povezujejo keramiko z drugimi mediji, kot so grafika in reciklirani materiali ter jo umeščajo v prostor krajine in povezovanja z drugimi živimi bitji. Študentski keramični mobile podira okvirje in meje ter predstavlja razmislek študentov ne le o gibljivosti objekta, temveč tudi o zakonitostih glinene in keramične materije, ki je v percepciji tako ustvarjalcev kot ljubiteljev keramike prepogosto razumljena preveč tradicionalno in klasično. Na študentski umetniški rezidenci nastane projekt povezovanja keramike in tekstila, ki že napoveduje kranjski bienale tekstilne umetnosti BIEN21. V Galeriji Layerjeve hiše se z najboljšimi deli preteklih let v keramiki in drugih materialih predstavlja tudi gostujoča razstava Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj.

Kuratorka: Nina Koželj
Produkcija: Zavod Carnica
Koprodukcija: Prešernovo gledališče Kranj, Akademija za likovne umetnosti in oblikovanje (UL), Naravoslovnotehniška fakulteta (UL), Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj


Producent: Zavod Carnica
Koproducenti in partnerji: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za dizajn Univerze na Primorskem, Kèlekè Shop, Gorenjski muzej, Škofjeloški muzej, Muzeji radovljiške občine, Prešernovo gledališča Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Visit Kranj, Metalka zastopstva holding, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, TAM-TAM Inštitut, AqufilSLO, Svetlobna gverila, Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Kranj, župnišče Kranj, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, BOWB - Biennale of Western Balkans

Projekt sofinancira: Mestna občina Kranj 

Foto: Maša Pirc / Layerjeva hiša

Vir: Napovednik.com, Zavod Carnica