Partizanska bolnica Franja - skriti dragulj Evrope

Mestni muzej Idrija je v letu 2020 sodeloval na razpisu Sveta Evrope in Evropske komisije z naslovom Zgodbe Dnevov evropske kulturne dediščine. Za zgodbo o Partizanski bolnici Franja in z njo povezan projekt smo bili nagrajeni z donacijo višini skoraj 10.000 €. Porabili smo jo za interaktivno vizualizacijo, ki je del potujoče razstave Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope in zloženko. Avtorica nagrajene zgodbe in z njo povezane razstave je Milojka Magajne, muzejska svetnica in vodja Cerkljanskega muzeja.

Projekt potujoče razstave o Bolnici Franja smo v Mestnem muzeju Idrija zastavili že v letu 2019. Z njo smo želeli zgodbe in sporočila tega edinstvenega spomenika humanosti ponesti v širši evropski prostor. Z besedili, fotografijami in videoposnetki so predstavljeni: delovanje bolnišnice, skrb za ranjence, oskrba s hrano, zdravili in sanitetnim materialom, ukrepi za varnost in obrambo bolnišnice ter njen današnji pomen v vlogi kulturnega spomenika. Obiskovalci vse to spoznavajo tudi skozi zgodbe dejanskih ljudi – članov bolnišničnega osebja, ranjencev in domačinov iz neposredne okolice Franje.

Posebno pozornost si na razstavi zasluži izbor predmetov iz zbirke Partizanska bolnica Franja, ki jo hrani Mestni muzej Idrija, saj so se do danes ohranili le redki originali. Večina jih je bila uničena v povodnji, ki je spomenik prizadela leta 2007. Osebni predmeti pripovedujejo o posameznih članih osebja in njihovi skrbi za ranjence. Drugi sklop predmetov pa priča o bolnišničnem vsakdanu in zdravljenju ter o veliki meri iznajdljivosti in improvizacije, ki sta bili v takratnih razmerah nuja. Razstavni panoji (50 kosov) se sestavljajo v sklope, ki spominjajo na bolnišnične barake in se bodo lahko prilagajali različnim razstavnim prostorom, zato bo vsaka postavitev drugačna.

Razstava je zasnovana interaktivno, nekatera mesta na razstavnih panojih so označena z znaki, ki obiskovalce opozarjajo na dodatne vsebine. Te so na voljo na zaslonu na dotik, kjer je mogoče izbirati med različnimi zgodbami ter avdio in video posnetki. Jezik razstavnih panojev je slovenski in angleški, medtem ko je interaktivna vizualizacija na voljo tudi v italijanskem, nemškem, hrvaškem, francoskem in poljskem jeziku. Ob razstavi je izšla tudi predstavitvena zloženka v vseh sedmih navedenih jezikih.

Za oblikovanje razstave in zloženke sta poskrbela Barbara Sirk in Žiga Okorn, Uvid.si d.o.o.. Interaktivno vizualizacijo pa je pripravil Nanostudio Grega Lebar s. p.

Razstava je svojo pot začela v Cerkljanskem muzeju. V letošnjem letu sta predvideni tudi dve gostovanji, v obeh primerih gre za povezovanje z drugimi nosilci znaka evropske dediščine. Maja bomo z razstavo gostovali v Muzeju krapinskih neandertalcev na Hrvaškem. Odprtje načrtujemo 18. maja, ob mednarodnem dnevu muzejev. Septembra pa si bomo razstavo izmenjali s Tolminskim muzejem. Razstava posvečena Partizanski bolnici Franja bo gostovala v Tolminu, medtem ko bo razstava o Spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci istočasno na ogled v Razstavišču Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg v Idriji.

Izvedbo razstave je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Razstava je bila delno (interaktivna vizualizacija, zloženka) financirana s sredstvi skupnega projekta med Evropsko unijo in Svetom Evrope. Tu izražena stališča v nobenem primeru ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije ali Sveta Evrope.

Razstava Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope je na ogled v Cerkljanskem muzeju do 9. 5. 2021:

1. in 2. maj: od 10:00 do 17:00

ponedeljek: zaprto
torek–nedelja: od 10:00 do 17:00

Pri ogledu upoštevamo vsa priporočila NIJZ za omejevanje širitve virusa SARS-CoV-2.

Vir: Mestni muzej Idrija, Napovednik.com

Zemljevid