Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti

Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij in managerjev

Vsebina in program delavnice sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivna delavnica potekala v dveh delih, 20. in 21. aprila 2021, vsak dan od 9. do 11.30 ure.
Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

Uspeh projekta ni odvisen le od sposobnosti managerja projekta in članov tima, ampak tudi od okolja v katerem se projekt izvaja.

Do težav lahko prihaja zaradi prezasedenosti zaposlenih, ki delujejo na več projektih hkrati, v kombinaciji z nedorečenimi pravili (so)delovanja projektnih in linijskih managerjev, zaradi nedorečenih ali neupoštevanih prioritet, pa tudi zaradi zanemarjanja izkušenj iz preteklih projektov.

Za boljši poslovni uspeh je poleg same učinkovite izvedbe projektov pomembna tudi izbira "pravih" projektov - tistih, ki bodo dolgoročno prinesli največje koristi, sicer je veliko truda vloženega v nekoristno delo.


Pomembno vlogo pri zagotavljanju "projektom prijaznega okolja" igra projektna pisarna, ki poleg informiranja vodstva glede poteka projektov skrbi za metodologijo projektnega dela, razvoj projektne kulture, kariero projektnih vodij ali managerjev, učenje na izkušnjah, organizirano in usklajeno delovanje vseh timov. Pri tem ima projektna pisarna lahko zelo različne vloge - naloge, zaposleni in njeno organizacijsko mesto se razlikujejo glede na velikost organizacije, število in vrste projektov ter stopnjo projektne organizacijske kulture.

Na praktični delavnici boste spoznali vlogo, oblike in organizacijsko mesto ter naloge projektne pisarne. S pridobljenim znanjem boste znali vzpostaviti najprimernejšo obliko projektne pisarne v vaši organizaciji ter ponuditi svojim "strankam" (nadrejenim in projektnim timom) tiste storitve, ki bodo pripomogle k učinkoviti izvedbi projektov in poslovnim učinkom le-teh.

Vabljeni:

  • vodje in managerji in člani projektnih pisarn,
  • vodje in managerji projektov in člani projektnih timov,
  • skrbniki projektov in linijsko-funkcijski managerji,
  • ostali sodelujoči na projektih.

* Na praktičnem izobraževanju boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI certifikatov!

Predaval bo dr. Aljaž Stare.

Več informacij o interaktivnem on-line izobraževanju in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijahAgencija POTI - Z znanjem do ciljaAkademija PROJEKTNEGA managementa - Sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid